fredag 26 juli 2013

Enklare hantering och bättre överblick med elektroniska fakturor

Allt fler större företag erbjuder betalning via elektroniska fakturor som ersättning eller komplement till räkningar av papper, något som länge efterfrågats. Men det är först nu som systemet vunnit allmän spridning. Elektroniska fakturor är betydligt smidigare och mer lätthanterbara än pappersfakturor. Bara att slippa hålla reda på alla OCR-nummer är ett starkt argument för merparten av de som betalar sina räkningar för egen maskin. Vidare så elimineras risken för att tappa bort fakturan, missa betalning och drabbas av försmädliga förseningsavgifter.  Något som är skrämmande lätt hänt, särskilt för de som har många räkningar att ta itu med varje månad. Men det tar inte slut där:

Bra för miljön

En solklar fördel med elektroniska fakturor (som borde vara skäl nog att helt överge pappersfakturor) är att de är skonsamma för miljön. 

Inga träd behöver fällas, inga fler skraltiga pappersbruk och inga onödiga transporter med tåg, bil, flyg för all leverera all post. Totalt används 35% av den årliga skövlingen av världens skogar till just papper, vilket är lika med 4 miljarder träd (källa). Detta är skrämmande volymer som innebär storskaliga effekter för både natur, djur och människor.

Då avverkningen av skog ökat med 400% de senaste 40 åren pratar vi om problem som är svåra att överblicka. Anledningarna till denna ökningen är många, dokumenthanteringsföretaget Readsoft rapporterar bland annat att en pappersfaktura kopieras cirka 5-11 gånger under sin livstid (källa).. 

Nu har vi dessvärre inte lyckats lista ut hur mycket skog som försvinner varje år för att framställa just papper till räkningar, påminnelser och betalningsanvisningar, men det handlar förmodligen om 

Överblick
Elektroniska fakturor sparas alltid automatiskt hos din internetbank i minst 18 månader, vilket gäller för alla banker. Det här ger avsevärt bättre möjligheter att skapa en förteckning över kostnader och en tillförlitlig budget. Dessutom är det alltid möjligt att gå tillbaka och undersöka ifall några tveksamheter eller problem skulle uppstå.

Inga geografiska restriktioner och bättre kontroll
Elektroniska fakturor kan betalas var du än befinner dig, allt som behövs är hyfsad uppkoppling. Något som definitivt underlättar för personer som är på resande fot en stor del av sin tid. Tidigare hade alternativet varit att välja autogiro.

En mindre bra lösning då kostnaderna kan vara olika från månad till månad. Det blir också betydligt enklare att stoppa en betalning om så skulle behövas då man måste godkänna alla betalningar innan några pengar dras från det aktuella kontot. 

http://web.archive.org/web/20070619104819/http://www.ecology.com/feature-stories/paper-chase/index.html


http://se.readsoft.com/docs/default-source/investors/readsoft_ir-presentation_q3-2009_se.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar